Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 
Titlul proiectului: EDUCAŢIE "CU PROFIT". Contract: POSDRU/175/2.1/S/150105
 
 

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.