Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 
Titlul proiectului: EDUCAŢIE "CU PROFIT". Contract: POSDRU/175/2.1/S/150105
 
 

Obiectivul general al proiectului:

Sprijinirea unui număr de 960 de elevi înmatriculati în sistemul national de învătământ secundar (învătământul liceal si învătământul profesional – ISCED 3- International Standard Classification of Education) din regiunile Nord Est si Centru in dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare in procesul de insertie pe piata muncii, prin participarea la activităti specifice firmelor de exercitiu.

Pe termen lung proiectul urmăreste dezvoltarea aptitudinilor de muncă si cresterea relevantei calificării obtinute de elevii înmatriculat in sistemul national de învătământ, (învătământul liceal si învătământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est si Centru prin dobândirea de abilităti practice de lucru, in cadrul firmelor de exercitiu care vor fi înfiintate si care vor functiona in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice sunt:

1. Înfiintarea a 120 de firme de exercitiu de către elevii din învătământul liceal si învătământul profesional – ISCED 3, din Regiunile Nord Est si Centru, in vederea pregătirii acestora pentru piata muncii.

In cadrul proiectului vor fi înfiintate cel putin 120 de firme de exercitiu după cum urmează:

- cel putin 60 de firme in Regiunea Nord Est,

- cel putin 60 de firme in Regiunea Centru. Vor fi înfiintate cate cel putin 10 firme de exercitiu in fiecare din cele 6 județe ale regiunii Nord Est si in fiecare din cele 6 județe ale regiunii Centru.

Firmele de exercitiu vor fi înfiintate conform cu cerintele ROCT pe parcursul anului scolar 2014-2015 si se va asigura functionarea acestora. Firmele de exercitiu vor fi înfiintate in cadrul unitătilor de învătământ secundar (ISCED 3) din cele 2 regiuni.

Prin înfiintarea firmelor de exercitiu in cadrul proiectului, se va urmări sprijinirea tinerilor in vederea pregătirii lor pentru integrarea profesionala. Familiarizând elevii care urmează sa finalizeze studiile cu activitatea specifica unei firme, cu lucrul in echipa, cu cerintele care se impun de către angajatori vom determina o crestere semnificativa a gradului de încadrare in munca, obtinând in acest mod o reducere a neconcordantei dintre cererea si oferta de forta de munca. Totodată, lucrul in firmele de exercitiu, va stimula si motiva pe tinerii elevi sa îsi înfiinteze propriile afaceri după finalizarea studiilor.

2. Dezvoltarea abilitătilor competentelor profesionale a 960 de elevi înmatriculati în sistemul national de învătământ secundar, din Regiunile Nord Est si Centru prin punerea în practică a cunostintelor teoretice acumulate în scoală, în cadrul firmelor de exercitiu înfiintate. In cadrul proiectului vor participa la activitătile proiectului cel putin 960 de elevi:

- 480 de elevi in regiunea Nord Est

- 480 de elevi in regiunea Centru.

Elevii care vor participa la activitătile proiectului vor proveni din unităti de învătământ secundar (ISCED 3) din toate judetele celor 2 regiuni in care se vor desfăsura activitătile proiectului:

- 6 judete Regiunea Nord Est

- 6 judete Regiunea Centru.

Dezvoltarea abilitatilor si competentelor profesionale a celor 960 de elevi din grupul tinta se va realiza prin participarea la activitătile firmelor de exercitiu înfiintate in cadrul proiectului si presupune:

- dezvoltarea cunostintelor in domeniile: management, marketing, contabilitate, IT, vânzări,

- dezvoltarea abilitătilor de comunicare,

- dezvoltarea capacitătii de a lucra in echipa,

- dezvoltarea abilitătilor de a gestiona si solutiona situatii critice/probleme,

- dezvoltarea spiritului de initiativa si de competitivitate,

- dezvoltarea capacitătii de asumare a responsabilitătilor si de îndeplinire a sarcinilor etc.

3. Cresterea gradului de orientare si consiliere socio-profesională pentru 960 de elevi înmatriculati în sistemul national de învătământ secundar (învătământul liceal si învătământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est si Centru în vederea integrării pe piata fortei de muncă după absolvire.

In cadrul proiectului 960 de elevi vor beneficia de:

- servicii de orientare si consiliere profesionala de grup (4 ore de consiliere de grup),

- servicii de orientare si consiliere profesionala individuala (2 ore de consiliere individuala).

Prin masurile de orientare si consiliere profesionala se va urmări sprijinirea elevilor in vederea pregătirii pentru integrarea profesionala sau pentru continuarea orientata a studiilor. Se va asigura cresterea gradului de constientizare al elevilor asupra nevoii de pregătire practica in cadrul firmelor de exercitiu si asupra oportunitătilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev la acela de angajat.

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.