Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 
Titlul proiectului: EDUCAŢIE "CU PROFIT". Contract: POSDRU/175/2.1/S/150105
 
 

In cadrul proiectului am prevazut:

1. Activitati suport obligatorii (management, achizitii, informare si publicitate – care asigura conditiile optime si suportul necesar implementarii proiectului, cu durata continua pe perioada proiectului)

2. Activitati specifice proiectului (contribuie la indeplinirea obiectivelor si indicatorilor asumati).

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENT, ACHIZITII PUBLICE, INFORMARE SI PUBLICITATE

A.MANAGEMENTUL PROIECTULUI

B.ACHIZITII PUBLICE

C.INFORMARE SI PUBLICITATE

ACTIVITATEA 2. CONSTITUIREA GRUPELOR DE BENEFICIARI

A. REALIZAREA PRIMULUI CONTACT CU BENEFICIARII

B. INSCRIEREA ELEVILOR IN VEDEREA PARTICIPARII LA ACTIVITATILE PROIECTULUI

C. IMPARTIREA PE GRUPE DE LUCRU

ACTIVITATEA 3. INFIINTAREA SI FUNCTIONAREA FIRMELOR DE EXERCITIU

A.PREGATIREA FUNCTIONARII FIRMELOR DE EXERCITIU

B.INFIINTAREA FIRMELOR DE EXERCITIU

C.FUNCTIONAREA FIRMELOR DE EXERCITIU

D.EVALUAREA ACTIVITATII ELEVILOR IN CADRUL FIRMELOR DE EXERCITIU

ACTIVITATEA 4. ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALA PENTRU ELEVI

A. STABILIREA CALENDARULUI DE LUCRU CU BENEFICIARII

B. ADAPTAREA MATERIALELOR DE CONSILIERE LA SPECIFICUL GRUPULUI TINTA

C. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA DE GRUP

D. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE INDIVIDUALA

ACTIVITATEA 5. TARGUL FIRMELOR DE EXERCITIU

A. Targul firmelor de exercitiu Regiunea Nord Est

B. Targul firmelor de exercitiu Regiunea Centru.

Camera de Comerţ Şi Industrie Alba © 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.